آخرین اخبار نشریه
 • معرفي نشريه

  فصلنامه‌ی پژوهشی جغرافیا و نظام های فضایی یک نشریه علمی- پژوهشی است که دستاوردهای تحقیقاتی محققان، پژوهشگران، اساتید و دانشجویان محترم در حوزه علوم جغرافیایی، شهرسازی و معماری را به چاپ می‌رساند. این نشریه پژوهش‌ها و تحقیقات علمی را تمام متن به فارسی با چکیده انگلیسی پذیرش و انتشار می‌دهد. نشریه جغرافیا و نظام های فضایی دارای پروانه انتشار 87287 مورخ 30/09/1399 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد. به اطلاع کاربران گرامی می رساند مجله علمی پژوهشی جغرافیا و نظام های فضایی با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیته بین المللی اخلاق نشر (COPE)  می باشد و از آیین نامه آن پیروی می نماید.

  این نشریه مقاله های مرتبط با تمامی گرایش های مختلف علوم جغرافیایی و رشته های مرتبط با این علم که کاربردی و توسعه ای باشد را چاپ خواهد نمود.

  • نوع اعتبار                        پژوهشی ـ تخصصی (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)، هدف گذاری جهت دریافت اعتبار علمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
  • توالی انتشار                     فصلنامه
  • رتبه در ISC                       
  • رتبه در وزارت علوم              
  • نوع داوری                        دوسو ناشناس
  • میانگین زمان داوری              1 ماه
  • درصد پذیرش                 
  • زبان نشریه                        فارسی (چکیده: انگلیسی)
  • نوع انتشار                        الکترونیکی
  • نوع دسترسی                      رایگان (تمام متن)
  • دسته بندی موضوعی               ندارد
  • هزینه بررسی                      ندارد
  • هزینه انتشار                       دارد (هزینه پذیرش و انتشار: 3/000/000 ریال  (300 هزار تومان)

  آخرین مقالات منتشر شده

  • دسترسی آزاد مقاله

   1 - تحلیل الگوهای فضایی ـ زمانی جرم سرقت در شهر سمنان
   اسماعیل نجفی کرامت اله زیاری علیرضا دربان آستانه
   شماره 4 , دوره 1 , زمستان 1399
   امروزه یکی از مهم¬ترین معضلات در اکثر شهرهای جهان افزایش نرخ بزهکاری است. با گذشت زمان جرم¬شناسان متوجه شدند که مکان-های خاصی بر میزان وقوع جرم تأثیرگذار می¬باشند. به همین دلیل طی سال¬های اخیر پژوهش پیرامون رابطة متقابل محیط کالبدی شهرها با بزهکاری اهمیت زیادی یافته است چکیده کامل
   امروزه یکی از مهم¬ترین معضلات در اکثر شهرهای جهان افزایش نرخ بزهکاری است. با گذشت زمان جرم¬شناسان متوجه شدند که مکان-های خاصی بر میزان وقوع جرم تأثیرگذار می¬باشند. به همین دلیل طی سال¬های اخیر پژوهش پیرامون رابطة متقابل محیط کالبدی شهرها با بزهکاری اهمیت زیادی یافته است. یکی از مهم¬ترین انواع جرایم، مسئله سرقت است. سرقت به انواع متفاوت در سطح جامعه وجود دارد. در پژوهش حاضر از سامانه اطلاعات جغرافیایی و همچنین نرم¬افزارهای Excel و SPSS به‌منظور تحلیل¬های فضایی ـ مکانی و همچنین زمانی استفاده شده است. در این پژوهش جرایم ارتکابی مرتبط با سرقت از تاریخ 1/1/1394 تا 29/12/1394 در محدوده قانونی شهر سمنان به‌عنوان جامعه آماری مورد مطالعه قرار گرفته است. سپس با تهیه پایگاه داده¬ای جرایم سرقت و استفاده از آزمون-های آماری و گرافیکی اقدام به شناسایی و تحلیل فضایی کانون¬های جرم¬خیز شهر سمنان شد. روش تحقیق پژوهش، تحلیلی و توصیفی و داده¬ها و اطلاعات مورد نیاز پژوهش با دو روش کتابخانه¬ای و میدانی تهیه شده است. نتیجه پژوهش نشان داد مهم¬ترین کانون¬های جرم¬خیز شهری سمنان در محدوده خیابان امام (ره) از میدان امام تا چهاراه مازندران و همچنین بازار سمنان واقع شده است که جزء محدوده¬های پرازدحام و شلوغ شهر با کاربری غالباً تجاری که دارای ساختار کالبدی نامناسب می¬باشد، شکل گرفته است. از نظر زمانی نیز مشخص شد، بیشترین میزان سرقت در شهر سمنان در طی ماه¬ها و هفته‌های سال در طی ساعات اداری تمرکز یافته است و پیک زمانی وقوع سرقت در شهر سمنان ساعات نزدیک به ظهر بوده است. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   2 - تحليل میزان اثرگذاری فرایندهای جهانی شدن بر کیفیت زندگی روستاييان مطالعه موردي: روستاهاي دهستان کبود گنبد شهرستان کلات
   حمدالله سجاسی قیداری الهام  عاشوری گرو رمضان فخرائی مجید جویانی آبی بیگلو
   شماره 4 , دوره 1 , زمستان 1399
   به نظر میرسد که جهانی شدن برای مردم بیم و امید به ارمغان آورده است. در این بین آثار جهانی شدن بر روستاییان عمق و پیچیدگی بیشتری دارد. در این راستا تحقیق حاضر با هدف میزان اثر گذاری فرآیندهای جهانی شدن بر کیفیت زندگی روستاییان انجام شده است. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی به چکیده کامل
   به نظر میرسد که جهانی شدن برای مردم بیم و امید به ارمغان آورده است. در این بین آثار جهانی شدن بر روستاییان عمق و پیچیدگی بیشتری دارد. در این راستا تحقیق حاضر با هدف میزان اثر گذاری فرآیندهای جهانی شدن بر کیفیت زندگی روستاییان انجام شده است. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی به شيوه پيمايش ميداني در بين 10 نقطه روستايي با حجم نمونه 118 نفر بوده است. جمع آوري داده ها از طريق ابزار پرسشنامه در قالب 42 شاخص در سه بعد اقتصادی، اجتماعی، کالبدی- محیطی در سطح دهستان كبودگنبد شهرستان كلات ميباشد. نتایج بدست آمده نشان میدهد که روستاهای دهستان کبود گنبد، به طور نابرابر از فرآیندهای جهانی تاثیر پذیرفته اند به طوری که روستای گرو با گرفتن رتبه یک بیشتر از سایر روستاها از فرآیندهای جهانی تاثیر پذیرفته است. ویژگی های کارکردی روستاهای ایران نشان میدهد که به دلیل محدودیت های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی حاکم بر جامعه روستایی و تجربیات جهانی حاصل از جهانی شدن، تهدیدهای فراروی روستاها بیشتر از فرصت های پیش روی آنان است. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   3 - تحلیل وضعیت زیست¬پذیری مجتمع¬های مسکونی انبوه(مورد پژوهی:محله بهار شهر اصفهان)
   فرزانه دهقانی گیشی داریوش مرادی چادگانی
   شماره 4 , دوره 1 , زمستان 1399
   افزايش جمعیت در شهرها ، منجر به انبوه سازي مسكن شده است. امروزه فرسودگی مناطق متراکم و ساختمانهای بلند مرتبه از جمله واقعیتهای شهرهای بزرگ می باشند و به همراه خود مسائل، مشکلات و نیازهای خاصی را ایجاد کرده است چنین بافتهای روز به روز با کاهش شرایط زیست¬پذیری روبرو می¬ش چکیده کامل
   افزايش جمعیت در شهرها ، منجر به انبوه سازي مسكن شده است. امروزه فرسودگی مناطق متراکم و ساختمانهای بلند مرتبه از جمله واقعیتهای شهرهای بزرگ می باشند و به همراه خود مسائل، مشکلات و نیازهای خاصی را ایجاد کرده است چنین بافتهای روز به روز با کاهش شرایط زیست¬پذیری روبرو می¬شود ، چرا که به دلیل فرسودگی کالبدی، عدم برخورداری مناسب از تاسیسات، خدمات و زیرساختهای شهری آسیب پذیر بوده و از ارزش مکانی، محیطی و اقتصادی نازلی برخوردارمی¬شود. محله بهار که در جنوب شهر اصفهان واقع شده ، پس از گذشت 47 سال از ساخت آن، با افت شرایط زست¬پذیری روبرو گردیده است و این ساختمانهای قدیمی، نمای نامطلوبی را برای منطقه 6 شهر اصفهان ایجاد کرده است. هدف اصلی این پژوهش تحلیل وضعیت زیست¬پذیری مؤلفه¬های مسکونی، مؤسسات تولیدی-خدماتی و روفاه عمومی، ،وضعیت مجراهای انطباق یافته و ساختار تصمیم¬گیری می -باشد که برای ارزیابی وضعیت شاخص¬های ذکر شده پرسشنامه ¬ای با حجم نمونه 135 نفر از ساکنان محله بهار تدوین گردیده و با استفاده از آمارتوصیفی و استنباطی و آزمون میانگین به کمک نرم افزار SPSS تحلیل شده است. براساس نتایج حاصل از پژوهش، ساختار فضائی-فعالیتی مسکونی و ساختار تصمیم¬گیری مهمترین زمینه-هایی در وضعیت نامناسب، و ساختمانهای فرسوده و کم دوام، عدم جذب سرمایه¬گذار در زمینه مسکن ، عدم مشارکت ساکنان با یکدیگر، توان اقتصادی پایین ساکنان، عدم اعتماد ساکنان به شهرداری، دشورا بودن دریافت پروانه ساخت و ساز در محله از مهمترین مؤلفه های آن می¬باشد. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   4 - بررسی عوامل موثر بر رقابت¬پذیری شهری در بافت¬های تاریخی مطالعه موردی: بافت تاریخی آمل
   سعید  گلزارطاهر فرزین  محمودی سیدمحمود میثاقی
   شماره 4 , دوره 1 , زمستان 1399
   امروزه رقابت¬پذیری شهری چالش اصلی مدیران شهری در راستای دست¬یابی به جایگاهی شایسته برای شهرهاست. به¬همین منظور شناسایی مولفه¬های کلیدی ارتقای رقابت¬پذیری شهری یکی از عوامل اساسی در حفظ و توسعه شهرها به شمار می¬رود. این پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال است که ابزارها چکیده کامل
   امروزه رقابت¬پذیری شهری چالش اصلی مدیران شهری در راستای دست¬یابی به جایگاهی شایسته برای شهرهاست. به¬همین منظور شناسایی مولفه¬های کلیدی ارتقای رقابت¬پذیری شهری یکی از عوامل اساسی در حفظ و توسعه شهرها به شمار می¬رود. این پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال است که ابزارها و عوامل موثر بر رقابت¬پذیری شهری بصورت عام و بستری¬های رقابت¬پذیری شهری در بافت تاریخی شهر آمل به صورت خاص کدام است؟ برای پاسخ به این سوالات از دو روش میدانی و کتابخانه¬ای برای جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات بهره گرفته شده است و با روش توصیفی-تحلیلی نتایج پژوهش حاصل گردیده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می¬دهد بافت تاریخی آمل در زمینه تعامل، فرهنگ، سنت¬های مردم محلی از عوامل انسانی موثر بر رقابت¬پذیری شهرها، دارای ظرفیت¬ها و پتانسیل¬های فراوانی برای توسعه گردشگری شهری است. همچنین در زمینه نوآوری، خلاقیت و استعدادهای محلی نیز بافت قدیم آمل دارای استعدادهایی نظیر برخورداری از صنایع فرهنگی و بومی برخورداری از موسیقی سنتی است که به ترتیب می¬تواند در جهت توسعه کارآفرینی شهری و برندینگ شهری مورد توجه قرار گیرد. به همین جهت بافت قدیم آمل بسترهای لازم موثر بر رقابت¬پذیری شهری را در سطح استان برخوردار است. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   5 - تناقض راهبردهای امنیتی ناتو در خاورمیانه بررسی مقایسه‌ای بحران لیبی و سوریه
   حسین  سوری ابراهیم خلیلی لاریمی رضا قلی زاده شمس
   شماره 4 , دوره 1 , زمستان 1399
   ناتو بعد از جنگ سرد تلاش کرد با توسل به عملیات‌های بشردوستانه، دامنه نفوذ امنیتی خود را در مناطق پیرامونی از جمله خاورمیانه گسترش دهد. ناتو طی سال‌های گذشته با دو بحران امنیتی بزرگ در مرزهای جنوبی خود یعنی بحران لیبی و سوریه مواجه بوده است که در برخورد با هر کدام از این چکیده کامل
   ناتو بعد از جنگ سرد تلاش کرد با توسل به عملیات‌های بشردوستانه، دامنه نفوذ امنیتی خود را در مناطق پیرامونی از جمله خاورمیانه گسترش دهد. ناتو طی سال‌های گذشته با دو بحران امنیتی بزرگ در مرزهای جنوبی خود یعنی بحران لیبی و سوریه مواجه بوده است که در برخورد با هر کدام از این بحران ها، راهبرد امنیتی متفاوتی را در پیش گرفته است. راهبرد مداخله نظامی در لیبی (2011) و راهبرد عدم مداخله در سوریه نه تنها نشان‌گر تناقض‌های عملی در راهبردهای امنیتی بلکه بازتاب تناقض‌های هنجاری در رویکردهای امنیتی ناتو است. بر این اساس، سوال اصلی مقاله این است که عوامل به‌وجودآورنده این تناقض‌های عملی و هنجاری ناتو به خصوص در قبال بحران‌های منطقه‌ای از جمله دو بحران بزرگ لیبی و سوریه کدام‌ها هستند؟ تز اصلی مقاله این است که تفاوت در رویکرد قدرت‌های بزرگ رقیب ناتو، نقش بازیگران منطقه‌ای نوظهور و توانمندی داخلی کشورهای هدف، مهم‌ترین عوامل به‌وجودآورنده راهبردهای امنیتی متناقض ناتو در قبال بحران‌های منطقه‌ای بوده‌ است. جزييات مقاله
  پربازدیدترین مقالات

  • دسترسی آزاد مقاله

   1 - بررسی عوامل موثر بر رقابت¬پذیری شهری در بافت¬های تاریخی مطالعه موردی: بافت تاریخی آمل
   سعید  گلزارطاهر فرزین  محمودی سیدمحمود میثاقی
   شماره 4 , دوره 1 , زمستان 1399
   امروزه رقابت¬پذیری شهری چالش اصلی مدیران شهری در راستای دست¬یابی به جایگاهی شایسته برای شهرهاست. به¬همین منظور شناسایی مولفه¬های کلیدی ارتقای رقابت¬پذیری شهری یکی از عوامل اساسی در حفظ و توسعه شهرها به شمار می¬رود. این پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال است که ابزارها چکیده کامل
   امروزه رقابت¬پذیری شهری چالش اصلی مدیران شهری در راستای دست¬یابی به جایگاهی شایسته برای شهرهاست. به¬همین منظور شناسایی مولفه¬های کلیدی ارتقای رقابت¬پذیری شهری یکی از عوامل اساسی در حفظ و توسعه شهرها به شمار می¬رود. این پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال است که ابزارها و عوامل موثر بر رقابت¬پذیری شهری بصورت عام و بستری¬های رقابت¬پذیری شهری در بافت تاریخی شهر آمل به صورت خاص کدام است؟ برای پاسخ به این سوالات از دو روش میدانی و کتابخانه¬ای برای جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات بهره گرفته شده است و با روش توصیفی-تحلیلی نتایج پژوهش حاصل گردیده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می¬دهد بافت تاریخی آمل در زمینه تعامل، فرهنگ، سنت¬های مردم محلی از عوامل انسانی موثر بر رقابت¬پذیری شهرها، دارای ظرفیت¬ها و پتانسیل¬های فراوانی برای توسعه گردشگری شهری است. همچنین در زمینه نوآوری، خلاقیت و استعدادهای محلی نیز بافت قدیم آمل دارای استعدادهایی نظیر برخورداری از صنایع فرهنگی و بومی برخورداری از موسیقی سنتی است که به ترتیب می¬تواند در جهت توسعه کارآفرینی شهری و برندینگ شهری مورد توجه قرار گیرد. به همین جهت بافت قدیم آمل بسترهای لازم موثر بر رقابت¬پذیری شهری را در سطح استان برخوردار است. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   2 - تحليل میزان اثرگذاری فرایندهای جهانی شدن بر کیفیت زندگی روستاييان مطالعه موردي: روستاهاي دهستان کبود گنبد شهرستان کلات
   حمدالله سجاسی قیداری الهام  عاشوری گرو رمضان فخرائی مجید جویانی آبی بیگلو
   شماره 4 , دوره 1 , زمستان 1399
   به نظر میرسد که جهانی شدن برای مردم بیم و امید به ارمغان آورده است. در این بین آثار جهانی شدن بر روستاییان عمق و پیچیدگی بیشتری دارد. در این راستا تحقیق حاضر با هدف میزان اثر گذاری فرآیندهای جهانی شدن بر کیفیت زندگی روستاییان انجام شده است. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی به چکیده کامل
   به نظر میرسد که جهانی شدن برای مردم بیم و امید به ارمغان آورده است. در این بین آثار جهانی شدن بر روستاییان عمق و پیچیدگی بیشتری دارد. در این راستا تحقیق حاضر با هدف میزان اثر گذاری فرآیندهای جهانی شدن بر کیفیت زندگی روستاییان انجام شده است. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی به شيوه پيمايش ميداني در بين 10 نقطه روستايي با حجم نمونه 118 نفر بوده است. جمع آوري داده ها از طريق ابزار پرسشنامه در قالب 42 شاخص در سه بعد اقتصادی، اجتماعی، کالبدی- محیطی در سطح دهستان كبودگنبد شهرستان كلات ميباشد. نتایج بدست آمده نشان میدهد که روستاهای دهستان کبود گنبد، به طور نابرابر از فرآیندهای جهانی تاثیر پذیرفته اند به طوری که روستای گرو با گرفتن رتبه یک بیشتر از سایر روستاها از فرآیندهای جهانی تاثیر پذیرفته است. ویژگی های کارکردی روستاهای ایران نشان میدهد که به دلیل محدودیت های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی حاکم بر جامعه روستایی و تجربیات جهانی حاصل از جهانی شدن، تهدیدهای فراروی روستاها بیشتر از فرصت های پیش روی آنان است. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   3 - تحلیل وضعیت زیست¬پذیری مجتمع¬های مسکونی انبوه(مورد پژوهی:محله بهار شهر اصفهان)
   فرزانه دهقانی گیشی داریوش مرادی چادگانی
   شماره 4 , دوره 1 , زمستان 1399
   افزايش جمعیت در شهرها ، منجر به انبوه سازي مسكن شده است. امروزه فرسودگی مناطق متراکم و ساختمانهای بلند مرتبه از جمله واقعیتهای شهرهای بزرگ می باشند و به همراه خود مسائل، مشکلات و نیازهای خاصی را ایجاد کرده است چنین بافتهای روز به روز با کاهش شرایط زیست¬پذیری روبرو می¬ش چکیده کامل
   افزايش جمعیت در شهرها ، منجر به انبوه سازي مسكن شده است. امروزه فرسودگی مناطق متراکم و ساختمانهای بلند مرتبه از جمله واقعیتهای شهرهای بزرگ می باشند و به همراه خود مسائل، مشکلات و نیازهای خاصی را ایجاد کرده است چنین بافتهای روز به روز با کاهش شرایط زیست¬پذیری روبرو می¬شود ، چرا که به دلیل فرسودگی کالبدی، عدم برخورداری مناسب از تاسیسات، خدمات و زیرساختهای شهری آسیب پذیر بوده و از ارزش مکانی، محیطی و اقتصادی نازلی برخوردارمی¬شود. محله بهار که در جنوب شهر اصفهان واقع شده ، پس از گذشت 47 سال از ساخت آن، با افت شرایط زست¬پذیری روبرو گردیده است و این ساختمانهای قدیمی، نمای نامطلوبی را برای منطقه 6 شهر اصفهان ایجاد کرده است. هدف اصلی این پژوهش تحلیل وضعیت زیست¬پذیری مؤلفه¬های مسکونی، مؤسسات تولیدی-خدماتی و روفاه عمومی، ،وضعیت مجراهای انطباق یافته و ساختار تصمیم¬گیری می -باشد که برای ارزیابی وضعیت شاخص¬های ذکر شده پرسشنامه ¬ای با حجم نمونه 135 نفر از ساکنان محله بهار تدوین گردیده و با استفاده از آمارتوصیفی و استنباطی و آزمون میانگین به کمک نرم افزار SPSS تحلیل شده است. براساس نتایج حاصل از پژوهش، ساختار فضائی-فعالیتی مسکونی و ساختار تصمیم¬گیری مهمترین زمینه-هایی در وضعیت نامناسب، و ساختمانهای فرسوده و کم دوام، عدم جذب سرمایه¬گذار در زمینه مسکن ، عدم مشارکت ساکنان با یکدیگر، توان اقتصادی پایین ساکنان، عدم اعتماد ساکنان به شهرداری، دشورا بودن دریافت پروانه ساخت و ساز در محله از مهمترین مؤلفه های آن می¬باشد. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   4 - تحلیل الگوهای فضایی ـ زمانی جرم سرقت در شهر سمنان
   اسماعیل نجفی کرامت اله زیاری علیرضا دربان آستانه
   شماره 4 , دوره 1 , زمستان 1399
   امروزه یکی از مهم¬ترین معضلات در اکثر شهرهای جهان افزایش نرخ بزهکاری است. با گذشت زمان جرم¬شناسان متوجه شدند که مکان-های خاصی بر میزان وقوع جرم تأثیرگذار می¬باشند. به همین دلیل طی سال¬های اخیر پژوهش پیرامون رابطة متقابل محیط کالبدی شهرها با بزهکاری اهمیت زیادی یافته است چکیده کامل
   امروزه یکی از مهم¬ترین معضلات در اکثر شهرهای جهان افزایش نرخ بزهکاری است. با گذشت زمان جرم¬شناسان متوجه شدند که مکان-های خاصی بر میزان وقوع جرم تأثیرگذار می¬باشند. به همین دلیل طی سال¬های اخیر پژوهش پیرامون رابطة متقابل محیط کالبدی شهرها با بزهکاری اهمیت زیادی یافته است. یکی از مهم¬ترین انواع جرایم، مسئله سرقت است. سرقت به انواع متفاوت در سطح جامعه وجود دارد. در پژوهش حاضر از سامانه اطلاعات جغرافیایی و همچنین نرم¬افزارهای Excel و SPSS به‌منظور تحلیل¬های فضایی ـ مکانی و همچنین زمانی استفاده شده است. در این پژوهش جرایم ارتکابی مرتبط با سرقت از تاریخ 1/1/1394 تا 29/12/1394 در محدوده قانونی شهر سمنان به‌عنوان جامعه آماری مورد مطالعه قرار گرفته است. سپس با تهیه پایگاه داده¬ای جرایم سرقت و استفاده از آزمون-های آماری و گرافیکی اقدام به شناسایی و تحلیل فضایی کانون¬های جرم¬خیز شهر سمنان شد. روش تحقیق پژوهش، تحلیلی و توصیفی و داده¬ها و اطلاعات مورد نیاز پژوهش با دو روش کتابخانه¬ای و میدانی تهیه شده است. نتیجه پژوهش نشان داد مهم¬ترین کانون¬های جرم¬خیز شهری سمنان در محدوده خیابان امام (ره) از میدان امام تا چهاراه مازندران و همچنین بازار سمنان واقع شده است که جزء محدوده¬های پرازدحام و شلوغ شهر با کاربری غالباً تجاری که دارای ساختار کالبدی نامناسب می¬باشد، شکل گرفته است. از نظر زمانی نیز مشخص شد، بیشترین میزان سرقت در شهر سمنان در طی ماه¬ها و هفته‌های سال در طی ساعات اداری تمرکز یافته است و پیک زمانی وقوع سرقت در شهر سمنان ساعات نزدیک به ظهر بوده است. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   5 - تناقض راهبردهای امنیتی ناتو در خاورمیانه بررسی مقایسه‌ای بحران لیبی و سوریه
   حسین  سوری ابراهیم خلیلی لاریمی رضا قلی زاده شمس
   شماره 4 , دوره 1 , زمستان 1399
   ناتو بعد از جنگ سرد تلاش کرد با توسل به عملیات‌های بشردوستانه، دامنه نفوذ امنیتی خود را در مناطق پیرامونی از جمله خاورمیانه گسترش دهد. ناتو طی سال‌های گذشته با دو بحران امنیتی بزرگ در مرزهای جنوبی خود یعنی بحران لیبی و سوریه مواجه بوده است که در برخورد با هر کدام از این چکیده کامل
   ناتو بعد از جنگ سرد تلاش کرد با توسل به عملیات‌های بشردوستانه، دامنه نفوذ امنیتی خود را در مناطق پیرامونی از جمله خاورمیانه گسترش دهد. ناتو طی سال‌های گذشته با دو بحران امنیتی بزرگ در مرزهای جنوبی خود یعنی بحران لیبی و سوریه مواجه بوده است که در برخورد با هر کدام از این بحران ها، راهبرد امنیتی متفاوتی را در پیش گرفته است. راهبرد مداخله نظامی در لیبی (2011) و راهبرد عدم مداخله در سوریه نه تنها نشان‌گر تناقض‌های عملی در راهبردهای امنیتی بلکه بازتاب تناقض‌های هنجاری در رویکردهای امنیتی ناتو است. بر این اساس، سوال اصلی مقاله این است که عوامل به‌وجودآورنده این تناقض‌های عملی و هنجاری ناتو به خصوص در قبال بحران‌های منطقه‌ای از جمله دو بحران بزرگ لیبی و سوریه کدام‌ها هستند؟ تز اصلی مقاله این است که تفاوت در رویکرد قدرت‌های بزرگ رقیب ناتو، نقش بازیگران منطقه‌ای نوظهور و توانمندی داخلی کشورهای هدف، مهم‌ترین عوامل به‌وجودآورنده راهبردهای امنیتی متناقض ناتو در قبال بحران‌های منطقه‌ای بوده‌ است. جزييات مقاله
  مقالات در انتظار انتشار
 • صاحب امتیاز
  پژوهشنامه جغرافیا و نظام های فضایی
  سردبیر
  دکترحسین حاتمی نژاد (دانشیار دانشگاه تهران)
  هیئت تحریریه
  دکترحسین حاتمی نژاد (عضوهئیت علمی دانشگاه تهران) دکتر ابوالفضل مشکینی (دانشگاه تربیت مدرس) دکتر جملیه توکلی نیا (دانشگاه شهید بهشتی) دکتر زهره فنی (دانشگاه شهید بهشتی) دکتر عیسی ابراهیم زاده (دانشگاه سیستان و بلوچستان ) دکتر کرامت اله زیاری (استاد دانشگاه تهران) دکتر جعفر میرکتولی (دانشگاه گلستان) دکتر محمد سلیمانی مهرنجانی (دانشگاه خوارزمی ) دکتر احمد پوراحمد (دانشگاه تهران) دکتر محمدرحیم رهنما (دانشگاه فردوسی مشهد)
  شاپا:1
  شاپا الکترونیکی:1
  پست الکترونیک
  journaljgss@gmail.com
  آدرس
  تهران، خیابان سبلان جنوبی، خ ملاباقری، پ 64 ط 3
  تلفن

  جستجو

  نمایه شده در

  اخبار نشریه( آرشیو خبر )

  آمار مقالات

  تعداد دوره‌ها 1
  تعداد شماره ها 1
  مقالات چاپ شده 5
  تعداد نویسندگان 85
  تعداد مشاهده مقاله 2062
  تعداد دانلود مقاله 526
  تعداد مقالات ارسال شده 43
  تعداد مقالات رد شده 10
  تعداد مقالات پذیرفته شده 10
  زمان پذیرش(روز) 80
  تعداد داوران 56