• اهداف و چشم انداز

  هدف عمده  پژوهشنامه جغرافیا و نظام های فضایی فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین المللی به منظور به بحث گذاشتن آخرین یافته های خود در ارتباط با فضای سرزمینی می باشد. از این رو، امید است که این نشریه وضعیت این حوزه را در ایران و جهان بهبود بخشیده و راه حل هایی برای مسائل نظری و عملی پیش روی این رشته ارائه دهد. به منظور نیل به این هدف، ما پژوهشگران را تشویق می کنیم که مقالات معتبر و چاپ نشده خود را برای چاپ به این نشریه ارسال نمایند. 

  این نشریه مقالات معتبر در حوزه های ذیل را به چاپ می رساند:

  • جغرافیا و مطالعات فضایی
  • برنامه ریزی روستایی و شهری
  • برنامه ریزی منطقه ای
  • برنامه ریزی گردشگری
  • مطالعات محیطی و طبیعی
  • سایر حوزه های مرتبط با فضای سرزمینی

  به منظور دسترسی بهتر و سریعتر پژوهشگران و کتابخانه ها به آخرین یافته های پژوهشی در این زمینه، این نشریه اجازه دسترسی-آزاد به مقالات خود را به خوانندگان می دهد. این نشریه از پایگاههای اطلاعاتی مگ ایران (Magiran) و نورمگز (Noormags) برای ایجاد یک نظام بایگانی توزیعی برای کتابخانه ها و افراد استفاده می کند. همچنین این نظام بایگانی به مسولان کتابخانه ها اجازه می دهد گردآوری کامل از مقالات نشریه در اختیار داشته باشند.